SZC logo

Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Arany János Technikum és Szakképző iskola

OM kód: 203031/002 | 1072 Budapest, Nyár u .9.

Intézmény logo

BGéSZC Arany János Technikum és Szakképző Iskola

HírekKözérdekű adatokCLASSROOMKRÉTA
Széchenyi 2020

Víz- és csatornarendszer-szerelő

Víz- és csatornarendszer-szerelő illusztráció

Épületgépészet ágazat képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul.

A víz- és csatornarendszer-szerelő szakági terv alapján különböző csőanyagokból víz, tűzivíz, csatorna, vizes technológiai hálózatokat épít ki. Egyedi és központi berendezési tárgyakat, használati melegvíz termelőket, hőcserélőket, vízgépészeti rendszerelemeket, csapolókat és szerelvényeket szerel fel, épít be. A meglévő hálózatokat, rendszereket felülvizsgálja, feltárja hibáit és azokat megjavítja. Telekhatáron belüli víz- és csatornahálózatot épít, fogyasztásmérőket épít be, szakmai irányítással elkészíti a közműcsatlakozásokat.

Elvégzi a munkájával kapcsolatos időszakos ellenőrzési munkákat, a szükséges adminisztrációs tevékenységeket, lefolytatja az átadási feladatokat, tartja a kapcsolatot a megrendelővel.

Ajánlott minden fiatal számára, aki piacképes szakmában szeretne dolgozni. Manapság a Víz- és csatornarendszer-szerelő szakemberek számára nagyon kedvező a munkaerőpiaci környezet, hiszen hatalmas kereslet van a jól képzett szakemberek és vállalkozók iránt egyaránt.

KOMPETENCIAELVÁRÁS

Műszaki irányultság, kreativitás, önállóságra való törekvés, precizitás, problémamegoldó képesség, csapatban való együttműködés, munka minőségére való törekvés.

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ

  • kiépíti a vizes-technológiai csőhálózatokat és rendszereket, beépíti a szerelvényeket, berendezési tárgyakat;
  • feladata a tűzivíz-hálózatot és a tűzoltási vízvételi helyeket közműhálózatra csatlakozással telekhatáron belül kiépíteni, azokra rákötéseket készíteni;
  • feladata eszközökre, technológiára vonatkozó dokumentációt, szerelési, kiviteli tervet értelmezni, kapcsolatot tartani az ügyfelekkel;
  • nyomáspróbát végez és feltölti, nyomás alá helyezi a víz és csatornarendszereket;
  • tervek szerint elő- és beszabályozza a hálózatokat, szerelvényeket, közreműködik a hidraulikai beszabályozásokban;
  • a meglévő hálózatokat, rendszereket felülvizsgálja, feltárja a hibáit és megjavítja azokat;
  • telekhatáron belüli víz- és csatornahálózatot épít ki, közműcsatlakozásra rákötéseket készít, fogyasztásmérőket épít be.

ISKOLASPECIFIKUS INFORMÁCIÓK A KÉPZÉSHEZ

Víz-és csatornarendszer-szerelő (4 0732 07 04)
Tagozatkód: 0094
A képzés időtartama: a központi programterv szerint 3 év nappali tagozaton.
A képzés az 1/9-3/11. évfolyamon iskolánkban történik.
Választható idegen nyelvek: angol vagy német
Az 1/9. osztály végén a diákok ágazati alapvizsgát tesznek. A sikeres ágazati alapvizsgát
követően a szakmai gyakorlati tárgyakat duális képzésben sajátítják el. A 3/11. évfolyam végén
szerezhetik meg a szakmai bizonyítványt. Sikeres vizsga után diákjaink az érettségit két év alatt
esti tagozaton tudják megszerezni.
A képzés alatt ösztöndíjat kapnak a diákok.
A Víz- és csatornarendszer-szerelő főbb feladatai:
• Az ingatlanon belüli vezetékhálózatok kialakítása, a szereléseket követő
szerelvényezések elvégzése.
• Gravitációs, illetve nyomás alatti csővezetékek kezelési és karbantartási, javítási
feladatainak elvégzése.
• Átemelő szivattyúk és közbenső tárolók üzemeltetési, ellenőrzési-, karbantartási, illetve
javítási feladatainak elvégzése.
• Ivóvíz ellátás-, és csatornahálózat üzemzavar elhárításában való közreműködés.
• Kényszeráramoltatású (nyomás és vákuum alatti) csatornahálózat, üzemeltetési-,
ellenőrzési-, karbantartási-, illetve javítási feladatainak elvégzése.
• Vízhálózatok, kezelési-, karbantartási-, és javítási feladatainak elvégzése.


Partnereink

SZC logo

Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Arany János Technikum és Szakképző iskola


BGéSZC Arany János Technikum és Szakképző Iskola

1072 Budapest, Nyár u .9.

Telefon: 342-1320

E-mail: titkarsag@aranymszki.hu

OM azonosító: 203031/002


2024BGéSZC Arany János Technikum és Szakképző Iskola