Menü

DÖK - DiákÖnKormányzat

ISKOLÁNK

DIÁKÖNKORMÁNYZATA

 

ARANY - DÖK

 

Minden tanév első hetében az osztályok megválasztják saját

képviselőiket, az Osztály Diákbizottság (ODB) titkárát és helyettesét.

Ők képviselik az osztály - mint közösség - érdekeit, egyben

osztálytársaikét is. Automatikusan részt vesznek az osztálytársaikat

érintő esetleges fegyelmi eljárásokon is. Az évfolyamfelelősök

egyeztetve az osztályok képviselőivel továbbítják kérésüket vagy

problémájukat a diákönkormányzat elnökéhez, valamint a három

titkárhoz, akik a megfelelő formában felterjesztik a diákok jogi

problémáit az iskola vezetősége elé .

Az Iskolai Diákönkormányzat (DÖK) elnökét és titkárait minden év

szeptemberében az első összejövetelen az ODB tagok választják meg.

Évente egyszer, az őszi időszakban kerül megrendezésre az iskola

legmagasabb szintű diák-képviseleti rendezvénye, a DIÁKFÓRUM.

Az osztályokból a delegált tanulók itt közvetítés nélkül mondhatják el

észrevételeiket, kéréseiket a jelenlévő iskolai vezetőknek, társaiknak.

A DÖK tartja a kapcsolatot az iskolán kívüli diákszervezetekkel,

részt vesznek a Kormányos Klub összejövetelein, képviselik az iskola

diákjait a Budapesti - és Országos Diákparlament ülésein. Iskolánk a

2002/2003-as tanévtől már hivatalosan is az Országos Középiskolai

Érdekképviselet tagja.

A DÖK részt vesz az iskola tanulóit érintő döntések előkészítésében

is, mint például az ISKOLA HÁZIREND-jének kialakítása.

Véleményüket a pedagógiai program elkészítésénél is figyelembe veszik.

 A DÖK munkáját megbízott pedagógus, jelenleg Lénárdné Bárdossy

Ágota tanárnő segíti, szervezési-, információs- és közvetítői munkákat

végzi.

Iskolánk legkiválóbb tanulói igyekeznek betölteni azt a komoly

feladatkört, amit a diákönkormányzati vezetés megkövetel tőlük.

 

A DÖK programjai a tanév folyamán: